12-08-2015

Дата на публикуване: 13.08.2015 08:51
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово- фекална канализация, рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова мрежа на територията на община Белослав” , включващо следните проекти: „Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово - фекална канализация на територията на Община Белослав – ул.”Цар Иван Асен”, ул.”Бельов” и участък, заключен между улици „Д.Ватев”, ул.”Шипка” и ул.”Алеко Константинов” гр.Белослав”; «Изготвяне на работен проект за изграждане на нов водопровод на територията на Община Белослав-ул.”Цар Иван Асен” гр.Белослав”; „Изготвяне на работен проект за рехабилитация на водопровод на територията на Община Белослав – ул.”Крайбрежна”, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) и ул.”Добруджа” с.Езерово.
Решение- http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682144&newver=2
Обявление- http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=682143&newver=2
Изтеглете Документация от тук / архивирани файлове 3 бр./

05.10.2015
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
 
12.10.2015г.
 
20.11.2015г.
 

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта