Регистри
 Регистър на издадените от кмета на общината разрешителни, съгласно чл. 182,ал.1, т.3 от закона за водите- (актуален към 01.06.2019 г.) - Изтегли от ТУК

Търсене в сайта