Регистър на озеленени площи

На основание Закона за достъп до обществена информация, общинска администрация Белослав предоставя: Регистър на озеленени площи

Търсене в сайта