Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
с. Страшимирово
    Страшимирово е разположено в североизточна България, на северния бряг на Белославското езеро, само на 13 км. от областния град Варна.
Южно от Страшимирово, пресичайки плавателния канал се намира защитената местност "Ятата", която е част от "Натура 2000".
     /assets/about_Beloslav/Strashimirovo/Strashimirovo.JPG      /assets/about_Beloslav/Strashimirovo/Strashimirovo2.JPG
В турски регистри, селото се е именувало Голям Аладън, но с указ № 113 /обн.26.02.1899г. се преименува на Страшимирово.

През 1923г. е открито първото "наколно селище" и е познато в археологическата литература като ""Страшимирово - I". С проучванията и изследванията на археолога-историк Иван Николов Иванов са установени местата на над 10 наколни селища и се счита, че районът е бил гъсто населен през енеолитната и бронзовата епохи.

    
През 2005г. в с. Старишмирово е открит храм "Свети Николай Мирликлийски". Празникът на селото е втората неделя на месец май, по повод  Летен "Свети Николай".
     /assets/about_Beloslav/Strashimirovo/str chr.jpg    /assets/about_Beloslav/Strashimirovo/str chr2.jpg
    
    През 2010г. е обновено Народно читалище "Пробуда"-1930, което разполага с 7520 тома и към него работят певческа
група "Росна Китка", танцов състав "Надиграй ме", естрадна група "Перун", детски танцов състав, клуб" Приятели на книгата".
     
За контакти с чит.настоятелство:
тел. : 05114 / 23 00
е-mail: probudastrashimirovo@abv.bg

В населеното място е обновено детското заведение.
За контакти : ДГ 
“Първи юни"-Страшимирово
                        с. Страшимирово 9179
                   ул. “Св. Св. Кирил и Методии” 12
                   тел: 05114 /  23-05    
                   E mail : cdg_nezabravka1991@abv.bg  
                   Уеб сайт

     /assets/about_Beloslav/Strashimirovo/cdg str.jpg  
      ДГ "Първи юни" - Страшимирово

   Страшимирово е благоустроено и с добра инфраструктура, с нарастващ интерес и възможност за развитие на еко туризъм и атрактивни спортове.
   Населението на Страшимирово наброява 946 души.

   Забележителности: В района от Страшимирово до Белослав има отделни пръснати групи от природния феномен „Побити камъни”,  които са част от известната „каменна гора” между Варна и Девня. Цялата местност се състои от 14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на варненската низина. На юг тя достига до Белославското езеро, на север до склоновете на Варненското плато. 
   Природните образувания  представляват части от малката  варненска пясъчно – чакълена пустиня, което е уникален феномен. Някои от тези варовико–пясъчни образувания достигат близо 6 метра височина. Възникнали преди 50 000 0,00 г. вследствие на ерозионни процеси живописните каменни форми, разположени на площ от около 240 хектара на териториятана общините Варна, Белослав и Девня, са  обект с важно международно значение, предложен за вписване в световния списък за уникални геоложки образования на ЮНЕСКО.
     Наред с уникалните каменни образувания тук могат да се видят редки декоративни храсти и дървета. 

 
   /assets/about_Beloslav/Strashimirovo/logo sait.gif


КМЕТСТВО СТРАШИМИРОВО 

Кмет: Калоян Николов 

гл.специалист кметство: Иринка Рашева 
 
Адрес : с.Страшимирово п.к. 9179
           ул. „Здравец” 30 
Тел. 05114/ 23-31
Електронна поща: kmetstvo_strashimirovo@abv.bg
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата