29-07-2015

Дата на публикуване: 29.07.2015 07:12
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване на нарушени асфалтобетонови настилки на улична мрежа на територията на община Белослав и направа на ограничител на скоростта”. - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044303

Документация:
Техническо задание
Заповед 560/28.07.2015

Протокол на комисията, одобрен на 10.08.2015г.
Файл 1
Файл 2

17.08.2015г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта