18.05.2015г.

Дата на публикуване: 18.05.2015 17:02
18.05.2015г.

Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: "Проектиране, изграждане и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на общински път VAR2059/ІІІ – 2008, кв.Повеляново –Езерово/- Страшимирово- /ІІІ – 2008/”  ; http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041857

Уникален номер в АОП: 9041857;

Дата: 18.05.2015г.


Приложени документи

Документи1

Документи2

Дата : 05.06.2015год.

Протокол

Изтегли от тук

Дата : 08.07.2015 год.

Договор

Изтегли от тук

Дата : 30.11.2015год.

Плащания

Изтегли от тукВремето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта