Декларации чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта