Военен отдел Белослав

Дата на публикуване: 26.09.2016 07:30
12.05.2022год.
ОХ-360 - ДР с конкурс

Обява за публикуване

25.04.2022год.
Конкурс войници - кратка информация

ОБЯВА ЗА НВУ -В.ТЪРНОВО

23.04.2022год.

Обява

НГЧ оркестранти за публикуване07.03.2021 г.

Обяви 

Обява Национална Гвардейска Част-София

Специфика длъжности конкурс ВВС

Обява ВВС с приложения 

28.02.2021 г.

Обяви 
Обява за ВМС с приложения

Кратка информация длъжности Конкурс - 2022


23.02.2021 г.

Обяви 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Обяви на СКСО с приложения
Обява конкурс ВМА 2022.pdf
ОБЯВА за изпълнявали военна служба
СКС-обява с приложения

17.02.2021 г.

Вакантни длъжности за приемане на освободени от военна служба български граждани на служба в Сухопътни войски.

Стара Загора-в.ф.44200_48430_54149 и 54230..pdf

Хасково-в.ф.52740.pdf

Ямбол-в.ф.52590 и 54100.pdf

Белене-в.ф.28880 и 54470.pdf

Благоевград - в.ф. 56040.pdf

Враца-в.ф.54990.pdf

Г.Оряховица-в.ф.22790.pdf

Мусачево-в.ф.42600.pdf


11.02.2021 г.

О Б Я В А

 

Офисът за военен отчет на общини Белослав и Аврен информира, че със заповед

ОХ-120/09.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени

вакантни длъжности за приемане на освободени от военна служба български граждани на служба в Сухопътни войски.

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на място във Военно окръжие I степен – Варна и Офисите за военен отчет в общини Белослав и Аврен.

 

 

 

Срок за подаване на документи - до 23.02.2022 г. във Военно окръжие I степен – Варна.

Офис за военен отчет на общини Белослав и Аврен- 0888005929.02.12.2021 г.

О Б Я В А

 

Офисът за военен отчет на общини Белослав и Аврен информира, че със заповед  ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на освободени от военна служба български граждани на служба в доброволния резерв/без конкурс/ в Сухопътни войски,Военноморските сили и Централно военно окръжие.

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на място във Военно окръжие I степен – Варна и Офисите за военен отчет в общини Белослав и Аврен.

  

Срок за подаване на документи - до 28.10.2022 г. във Военно окръжие I степен – Варна.


Офис за военен отчет на общини Белослав и Аврен- 0888005929


12.10.2021 г.

О Б Я В А
Министерство на отбраната разкрива процедура за приемане на лица на срочна служба в доброволния резерв. Кандидатите не трябва да са отбивали военна служба.
Срок за подаване на документите във Военно окръжие I степен-Варна до 22.10.2021г.
Желаещите да кандидатстват могат да получат по-подробна информация в Офиса за военен отчет на Военно окръжие I степен– Варна за общини Белослав и Аврен.
Телефон за връзка : GSM: 0888005929.

02.09.2021 г.

О Б Я В А

Националният военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново е разкрил процедура за допълнителен прием за кандидат-курсанти за учебната 2021/2022 г. в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“
Обявата можете да изтеглите от тук!.25.08.2021 г.

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна  служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и  в чужбина, на 25.10.2021 г. и 26.10.2021 г. в Националната гвардейска част – гр.София

Изтегли от тук!

26.05.2021 г.
О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.
изтегли от тук 

17.05.2021 г.
О Б Я В А

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили,  определени за приемане на служба в доброволния резерв на български
граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс 
Изтегли от тук !

О Б Я В А
за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба  в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс.
Изтегли от тук !

18.03.2021 г.


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2021г. до 28.07.2021г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните Стара Загора, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък,Благоевград, Враца, Смолян, Свобода и Мусачево

11.02.2020 г.


04.02.2020 г.


06.12.2020 г.

Военноморските сили са основен вид въоръжени сили, които защитават интересите на Република България в морските пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за участие в подкрепа на международния мир и сигурност, и за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

 Военноморските сили ще набират младежи и девойки за длъжностите:

Наименование на вакантната длъжност

Специфика на длъжността/основни функции

1.        

Младши разузнавач

- кандидатите трябва да отговарят на завишени изисквания, определени за парашутисти и за плавателен състав - щатни и нещатни водолази, както и много добра физическа подготовка;

- изпълняват задачи по събиране на разузнавателна информация.

2.        

Шофьор - агрегатчик

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“ ;

- управление, поддръжка и обслужване на повереното МПС.

- поддържа в изправност и готовност за действие поверените системи, механизми и агрегати.

3.        

Младши механик на АТТ

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“;

-  управление, поддръжка и обслужване на поверения специален автомобил и оборудването му.

4.        

Помощник – оператор в секция „Навигационна и радиотехническа“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и уредбите за маневриране на кораба;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

5.        

Помощник – оператор в секция „КИС“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите, осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

6.        

Палубен моряк на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

7.        

Младши водолаз на минен ловец

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

8.        

Помощник – оператор в секция „Моторна“ на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    експлоатира и обслужва корабните машини и механизми, осигуряващи задвижването и експлоатацията на кораба.

9.        

Помощник – готвач на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    участва в приготвянето на храната; експлоатира и обслужва устройства и механизми в камбуза на кораба.

10.     

Младши моторист на моторен катер

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- осигурява експлоатацията и поддръжката на дизеловите агрегати за електрозахранване на кораба.

11.     

Младши боцман-такелажник на спасителен кораб

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

- изпълнява дейности свързани с поддръжката и експлоатацията на лодките и плаващите мишени във военното формирование и тяхното оборудване.

12.     

Младши водолаз във водолазна група

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

 

Изтегли от тук

Военноморските сили са основен вид въоръжени сили, които защитават интересите на Република България в морските пространства, гарантират нейния морски суверенитет и подготвят формирования за участие в подкрепа на международния мир и сигурност, и за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

 Военноморските сили ще набират младежи и девойки за длъжностите:

Наименование на вакантната длъжност

Специфика на длъжността/основни функции

1.        

Младши разузнавач

- кандидатите трябва да отговарят на завишени изисквания, определени за парашутисти и за плавателен състав - щатни и нещатни водолази, както и много добра физическа подготовка;

- изпълняват задачи по събиране на разузнавателна информация.

2.        

Шофьор - агрегатчик

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“ ;

- управление, поддръжка и обслужване на повереното МПС.

- поддържа в изправност и готовност за действие поверените системи, механизми и агрегати.

3.        

Младши механик на АТТ

-  необходимо е кандидатите да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С“;

-  управление, поддръжка и обслужване на поверения специален автомобил и оборудването му.

4.        

Помощник – оператор в секция „Навигационна и радиотехническа“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и уредбите за маневриране на кораба;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

5.        

Помощник – оператор в секция „КИС“ на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  експлоатира и обслужва устройствата и механизмите, осъществяващи комуникацията на кораба с останалите морски и брегови елементи.

6.        

Палубен моряк на минен ловец

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-  изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

7.        

Младши водолаз на минен ловец

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

8.        

Помощник – оператор в секция „Моторна“ на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    експлоатира и обслужва корабните машини и механизми, осигуряващи задвижването и експлоатацията на кораба.

9.        

Помощник – готвач на минен ловец

-    кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

-    участва в приготвянето на храната; експлоатира и обслужва устройства и механизми в камбуза на кораба.

10.     

Младши моторист на моторен катер

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- осигурява експлоатацията и поддръжката на дизеловите агрегати за електрозахранване на кораба.

11.     

Младши боцман-такелажник на спасителен кораб

- кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания, определени за плавателен състав;

- изпълнява дейности по поддръжката на палубните елементи и механизми – въжета, котви, швартово устройство, лодки, плаващи мишени и др.

- изпълнява дейности свързани с поддръжката и експлоатацията на лодките и плаващите мишени във военното формирование и тяхното оборудване.

12.     

Младши водолаз във водолазна група

-  кандидатите трябва да отговарят на завишени медицински изисквания,  определени за плавателен състав и щатни и нещатни водолази;

- приетите на военна служба преминават през специализирана водолазна подготовка и изпълняват широк спектър от дейности под вода.

 
Изтегли от тук

24.02.2020 г.

- Обява за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.05.2020 г. до 03.06.2020 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево .
Заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на Министъра на отбраната  Изтегли от тук 

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военнo формированиe, подчинено на военно формирование 48430– Стара Загора за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 52740 – Хасково за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници в гарнизон Ямбол за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 38220 - Плевен за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на военно формирование 34750 - Карлово за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 56040 – Благоевград за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54990 – Враца за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на военно форморование 24490 – Асеновград за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук


- Списък на вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на военно формирование 28880 – Белене за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 44220 – Пловдив за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук.


- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 24620 - Свобода за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук

- Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Изтегли от тук.


09.09.2019 г.

- Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за 
провеждане на конкурс - Заповед № ОХ 655/17.07.2019 г. на Министъра на отбраната

Заповед № ОХ 748/15.08.2019 г. на Министъра на отбаранат относно  Обявяване на конкурс за свободна академична длъжност „доцент“ в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба);

- О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 25.11.2019г. до 18.12.2019г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Шумен, Свобода, Белене, Асеновград, Мусачево, Горна Оряховица, Смолян и Пловдив;

- Заповед ОХ 760/ 16.08.2019 г. относно Обявяване на вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс; 

- Заповед ОХ 695/ 30.07.2019 г. на Министъра на отбраната относно Обявяване на вакантни длъжности в НВУ „Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс;. 

- О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. 25.03.2019 г.

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

Изтегли обява и приложенията към нея ОТ ТУК


22.02.2019 г.

O Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив. 

Изтегли обява и приложенията към нея ОТ ТУК


04.02.2019 г.

ОБЯВИ за набиране на кандидати за обучение в курс за специална военна подготовка. 

- Изтегли ОБЯВА 1 от ТУК

- Изтегли ОБЯВА 1 от ТУК


28.08.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017г., 11.10.2017г. и 12.10.2017г. в Националната гвардейска част - гр.София.

28.08.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършилиграждански училища в страната и в чужбина.23.05.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили  граждански средни или висши училища в страната и чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 26240 - Сливен.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗА ВАКАНТНИ НА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

23.05.2017г.

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговаряща на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.  в Национален военен университет "Васил Левски".

Списък на вакантните длъжности в НВУ „Васил Левски” за заемане чрез конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти

Наименование Брой тегления
ОХ-360 - ДР с конкурс - ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.pdf 0 Изтегли
Обява за публикуване.pdf 0 Изтегли
крат инф. за конкурс войници.doc 0 Изтегли
ОБЯВА ЗА НВУ -В.ТЪРНОВО.pdf 0 Изтегли
Обява НГЧ оркестранти за публикуване.pdf 0 Изтегли
Обява Национална Гвардейска Част-София.pdf 0 Изтегли
Специфика длъжности конкурс ВВС.pdf 0 Изтегли
Обява ВВС с приложения за публикуване.pdf 0 Изтегли
Обява за ВМС с приложения.pdf 0 Изтегли
Кратка информация длъжности Конкурс - 2022.docx 0 Изтегли
Д.ОБЯВА за изпълнявали военна служба.docx 0 Изтегли
СКС-обява с приложения.pdf 0 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ.pdf 0 Изтегли
Обяви на СКСО с приложения за публикуване.pdf 0 Изтегли
Обява конкурс ВМА 2022.pdf 0 Изтегли
Пловдив -в.ф.44220.pdf 0 Изтегли
Смолян-в.ф.28330.pdf 0 Изтегли
София-в.ф.28610.pdf 0 Изтегли
Стара Загора-в.ф.44200_48430_54149 и 54230..pdf 0 Изтегли
Хасково-в.ф.52740.pdf 0 Изтегли
Ямбол-в.ф.52590 и 54100.pdf 0 Изтегли
Благоевград - в.ф. 56040.pdf 0 Изтегли
Белене-в.ф.28880 и 54470.pdf 0 Изтегли
Г.Оряховица-в.ф.22790.pdf 0 Изтегли
Мусачево-в.ф.42600.pdf 0 Изтегли
ОБЯВА ЗА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ С ПРИЛОЖЕНИЯ.pdf 0 Изтегли
Плевен-в.ф.38220.pdf 0 Изтегли
Враца-в.ф.54990.pdf 0 Изтегли
обява НВУ Васил Левски допълнителен прием.docx 5 Изтегли
Обява за конкурс в Националната гвардейска част.pdf 5 Изтегли
Обява ВМС- за публикуване.pdf 21 Изтегли
Обява с приложение за ЦВО.pdf 28 Изтегли
Обява с прияложениe за ВМС.pdf 24 Изтегли
ОБЯВА и приложения за СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-18.03.21.pdf 113 Изтегли
Obyava konkurs beloslav.pdf 301 Изтегли
OBYAVA ZA VOENNO-MEDICINSKA AKADEMIYA.pdf 350 Изтегли
2.1.Обява по МЗ ОХ-949.pdf 420 Изтегли
1.1.Обява по МЗ ОХ-904.pdf 389 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта