Съобщения по чл.32 от ДОПК

Дата на публикуване: 26.05.2014 21:00

ДО
ДЖЕВРИЕ МУСТАФА АХМЕД
Ж.К. ТРОШЕВО БЛ.38, ЕТ.7, АП.51
ГР. ВАРНА
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на:
 Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000352-1/01.06.2021г. 

          
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  АХМЕД,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочените документи.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 21.07.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 05.08.2021г.

 

 

 

ДО
НАЗМИ ОСМАН АХМЕД
Ж.К. ТРОШЕВО БЛ.38, ЕТ.7, АП.51
ГР. ВАРНА
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на:
 Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000351-1/01.06.2021г. 

          
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  АХМЕД,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочените документи.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 21.07.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 05.08.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Съобщения по чл.32 от ДОПК - Текуща страница
  2. Банкови сметки
  3. Данъчен календар

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта