Наредби

Дата на публикуване: 01.12.2010 22:00

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Белослав актуализирана на 21.03.2019год.


Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белослав - актуализирана на 18.02.2021г.

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Белослав -
НОВА

Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Белослав -актуализирана на 08.08.2019г.

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Белослав - НОВА

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Белослав - актуализирана на 16.03.2017г.

Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата за "УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА", "ДЕЯТЕЛ НА ГОДИНАТА" и "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
наредба за финансово подпомагане на проекти за озеленяване 23.03.2021.pdf 63 Изтегли
Naredba6-08.04.21.pdf 98 Изтегли
Naredba5-08.04.21.pdf 78 Изтегли
Naredba5-18.02.21.pdf 153 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта