ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


10.03.2023
В изпълнение на чл. 42, ал.3, т.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Белослав организира публично обсъждане на проект на Предложение за планирането в община Белослав на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Обсъждането ще се проведе на 14 март 2023 г. от 10:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав, адрес гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“...

28.02.2023
Общинска администрация  Белослав  уведомява жителите на град Белослав, че от  01.03.2023 г. до 31.03.2023 г. могат да  се записват желаещите  да закупят    дърва за огрев във връзка с предстоящия отоплителен  сезон 2023 – 2024 година . Цената на един пространствен кубик с ДДС е  84.00 лв. и  не  включва транспорт.             Правото на закупуване е до 10 м. куб. само на един член от домакинството с...

24.02.2023
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,   За улеснение на всички граждани Министерство на електронното управление  разработи нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци. Чрез нея при автентикиране на потребител в портала на МЕУ (egov.bg) и вход в „Моето пространство“ имате достъп до раздел „задължения“. Системата за сигурно електронно връчване предоставя информация за всички налични задължения за данъци и такси, подредени съгласно алгоритъм по ДОПК ( невъзможност...

16.02.2023
Днес, 16.02.2023 г., на сесия на Общински съвет – Белослав, бяха одобрени Правила за предоставяне на финансова помощ на сдруженията на собствениците за изготвяне на енергийно и техническо обследване, във връзка с възможностите за кандидатстване за БФП по процедура № BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на  предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по...

16.02.2023
На 16.02.2023 г. в сградата на община Белослав се проведе информационна среща във връзка с изпълнението на Проект № BG 05 SFPR 002 2 0010130 C 01 -„Грижа в дома в община Белослав“ по Процедура BG 05 SFPR 002 2 001 Грижа в дома, финансирана от Европейски социален фонд чрез Програма Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027 г.

10.02.2023
П О К А Н А   Информационна среща  по проект „Грижа в дома в община Белослав“     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0130-C01-„Грижа в дома в община Белослав“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви каним да присъствате на информационна среща, която ще се проведе на 16.02.2023 г. от 10.00 часа,...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 120 Изтегли