ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


24.01.2022
Община Белослав ще проведе Кръгла маса по проект “Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав”                            Община Белослав ще проведе първа от трите планирани разяснителни кампании - Кръгла маса по проект „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“, финансиран по силата на АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0072-C01/05.08.2020г. за безвъзмездна финансова помощ  по  процедура...

11.01.2022
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,   Уведомяваме Ви, че в Община Белослав  стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2022г. Всички, които желаят да ползват 5% отстъпка от размера на начислените задължения за данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци следва да ги заплатят в срок до 30.04.2022г.  В случай, че решите да ги заплатите след тази дата, може да...

23.11.2021
Уважаеми жители и гости на гр. Белослав,   За първа година Община Белослав организира „Коледен базар – 2021”, който ще се проведе на новизградения общински пазар, находящ се на ул. „Иван Вазов“ с потребителски стоки и храни за периода 05.12.2021 г. до 09.01.2022 г. включително.   Коледният базар ще се обособи в новоизградения общински пазар на ул. „Иван Вазов“ – гр. Белослав, който ще грейне с коледна украса и...

18.10.2021
Уважаеми съграждани общинска администрация Белослав Ви уведомява, че във връзка с планирана профилактика ще бъде спряно водоподаването на гр.Белослав на 19.10.2021 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч.  

04.10.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Община Белослав има удоволствието да Ви покани да участвате в „Публична консултация“, която ще се проведе на 06 октомври, от 10.00 часа, в сградата на Народно читалище "Съзнание - 1926" гр. Белослав, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 7. Целта на събитието е подпомагане наемането на работна сила чрез улесняване достъпа до информация за свободни работни места и осигуряване на възможност за пряк контакт с работодателите.Присъстващите ще...

30.09.2021
30.09.2021 г.В изпълнение на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за социалните услуги, община Белослав Ви кани на публично обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на община Белослав.      В изпълнение на чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Белослав Ви кани на публично обсъждане на Проект...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 0 Изтегли