Новини


23.08.2021
С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати кандидати до участие във втори етап на  конкурса за управител на „Белфери“ ЕООД     ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   Румен Георгиев Топалски Петър Василев Петров Петър Михов Петров     НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   Юлиян Вълчев Сидеров

23.08.2021
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОКАНА В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза  за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе  публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020г.Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани  всички...

16.08.2021
           Във връзка с високите температури на територията на страната и предвид наличието на суха растителност и опасността от възникване на пожари в земеделските и горски територии ОТНОВО напомняме предпоставките за възникване на пожари, като апелираме всички граждани, гости и заинтересовани лица да бъдат отговорни!             Съгласно Заповед № РД 09-788-/05.08.202г. за периода 05.08-20.08.2021г.  на Министъра на земеделието, храните и горите е...

12.08.2021
Уважаеми жители на община Белослав,   Във връзка с писмо на д-р Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването и  протокол от заседание на работната група към Областен кризисен щаб – Варна, относно осъществяване на изпълнението на противоепидемичен контрол на територията на област Варна, Ви уведомяваме,че  поради увеличения брой на заболелите от COVID-19 се препоръчва стриктно да бъдат спазвани противоепидемичните мерки и да бъде ускорен ваксинационният процес на...

09.08.2021
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСT   В изпълнение на Решение № 230 от Протокол № 19 от 25.05.2021 г. на общински съвет Белослав, изменено с Решение № 234 от Протокол № 20 /03.06.2021 г. на общински съвет Белослав и Заповед № 551 от 06.08.2021 г. на кмета на община Белослав ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „Белфери“ ЕООД, гр. Белослав за срок от 3 (три) години при следните условия:   До участие...

13.07.2021
ПОКАНА Община Белослав Ви кани родители, общински експерти, специалисти, директори и служители на детски градини и училища, представители на ДАЗД, АСП, РИО и други заинтересовани страни        на публично обсъждане Aнализ на нуждите на целевите групи и с активното участие на партньорите по проекта    по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст”  в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи в риск”, по Програма „Местно развитие,...

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта