Публично обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на община Белослав.

Дата на публикуване: 30.09.2021 16:33

30.09.2021 г.
В изпълнение на чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за социалните услуги, община Белослав Ви кани на публично обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на община Белослав.

     В изпълнение на чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, община Белослав Ви кани на публично обсъждане на Проект за Годишен план за развитие на социалните услуги в община Белослав за 2022 г.

     Обсъждането ще се проведе на 05.10.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на обшина Белослав; адрес: гр. Белослав п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ №23.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта