Покана за участие в публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

Дата на публикуване: 23.08.2021 16:18
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПОКАНА

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза  за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе  публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020г.
Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани  всички заинтересовани страни – кмета на Община Белослав, общински
съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни  звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат
регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината.

Обсъждането ще се проведе на 7 септември 2021 г. от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав.

Отчет 2020 можете да изтеглите от тук !

Наименование Брой тегления
ОТЧЕТ_2020.ppt 5 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта