Публично обсъждане Aнализ на нуждите на целевите групи и с активното участие на партньорите по проекта по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст” в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи в риск”, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програмата се управлява от дирекция „Външни европейски програми” (Програмен оператор – ПО), Министерство на образованието и науката.

Дата на публикуване: 13.07.2021 15:23

ПОКАНА

Община Белослав
Ви кани

родители, общински експерти, специалисти, директори и служители на детски градини и училища, представители на ДАЗД, АСП, РИО и други заинтересовани страни
     

 на публично обсъждане

Aнализ на нуждите на целевите групи и с активното участие на партньорите по проекта

 

 по Процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст”  в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи в риск”, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програмата се управлява от дирекция „Външни европейски програми” (Програмен оператор – ПО), Министерство на образованието и науката.

Ше се откроят и обсъждат методи за

  • подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.
  • комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
  • предвижда се създаването на центрове и/или за изпълнението на комплекс от функционално свързани услуги (хъб*) за образование и грижа в ранна възраст -  3 бр

Срешите ще се проведат в Община Белослав

Адрес: гр.Белослав  п.к.9178,   ул.„Цар Симеон Велики” №23 от 11:00 часа

 в следните дни:

13.07.2021г; 20.07.2021г; 27.07.2021г.

 

С уважение,

Eкипът по проекта

 

 

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта