В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СТАРТИРА МОБИЛНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ „ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

Дата на публикуване: 06.07.2021 10:00

Кметът на община Белослав инж.Деян Иванов  подписа с Министерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.002-0161-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура „Патронажна грижа  +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ .

Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 59 330,88 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и стартира на 01.07.2021г.

С реализиране на проектното предложение ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасова мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най –застрашени от Корона вируса.

Проектът ще даде възможност  на минимум 27 потребители от община Белослав да получат качествена и адекватна на нуждите им почасова патронажна грижа за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.

 

Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги на нуждаещите се лица ще стартира на 01.08.2021 г.

 

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта