*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Решения на Общински съвет 2015-2019
17.01.2018г.

Решение № 395 от 15.01.2018г.

Решение № 394 от 12.01.2018г.


21.12.2017г
Решение № 393 от 14.12.2017г.
Решение № 392 от 14.12.2017г.
Решение № 391 от 14.12.2017г.
Решение № 390 от 14.12.2017г.
Решение № 389 от 14.12.2017г.
Решение № 388 от 14.12.2017г.
Решение № 387 от 14.12.2017г.
Решение № 386 от 14.12.2017г.
Решение № 385 от 14.12.2017г.
Решение № 384 от 14.12.2017г.
Решение № 383от 14.12.2017г.
Решение № 382 от 14.12.2017г.
Решение № 381 от 14.12.2017г.
Решение № 380 от 14.12.2017г.
Решение № 379 от 14.12.2017г.
Решение № 378 от 14.12.2017г.
Решение № 377 от 14.12.2017г.
Решение № 376 от 14.12.2017г.
Решение № 375 от 14.12.2017г.
Решение № 374 от 14.12.2017г.

Решение № 373 от 14.12.2017г.

Решение № 372 от 14.12.2017г.
Решение № 371 от 14.12.2017г.
Решение № 370 от 14.12.2017г.
Решение № 369 от 14.12.2017г.
Решение № 368 от 14.12.2017г.
Решение № 367 от 14.12.2017г.
Решение № 366 от 14.12.2017г.
Решение № 365 от 14.12.2017г.
Решение № 364 от 14.12.2017г.
Решение № 363 от 14.12.2017г.
Решение № 362 от 14.12.2017г.

16.11.2017г.

Решение № 361 от 09.11.2017г.
Решение № 360 от 09.11.2017г.
Решение № 359 от 09.11.2017г.
Решение № 358 от 09.11.2017г.
Решение № 357 от 09.11.2017г.
Решение № 356 от 09.11.2017г.
Решение № 355 от 09.11.2017г.
Решение № 354 от 09.11.2017г.
Решение № 353 от 09.11.2017г.
Решение № 352 от 09.11.2017г.
Решение № 351 от 09.11.2017г.
Решение № 350 от 09.11.2017г.
Решение № 349 от 09.11.2017г.
Решение № 348 от 09.11.2017г.

04.10.2017г.

Решение № 347 от 03.10.2017г.

21.09.2017г.

Решение № 346 от 14.09.2017г.
Решение № 345 от 14.09.2017г.

Решение № 344 от 14.09.2017г.

Решение № 343 от 14.09.2017г.

Решение № 342 от 14.09.2017г.

Решение № 341 от 14.09.2017г.

Решение № 340 от 14.09.2017г.
Решение № 339 от 14.09.2017г.

Решение № 338 от 14.09.2017г.

Решение № 337 от 14.09.2017г.
Решение № 336 от 14.09.2017г.
Решение № 335 от 14.09.2017г.

Решение № 334 от 14.09.2017г.

Решение № 333 от 14.09.2017г.

Решение № 332 от 14.09.2017г.

Решение № 331 от 14.09.2017г.
Решение № 330 от 14.09.2017г.
Решение № 329 от 14.09.2017г.
Решение № 328 от 14.09.2017г.
Решение № 327 от 14.09.2017г.
Решение № 326 от 14.09.2017г.
Решение № 325 от 14.09.2017г.
Решение № 324 от 14.09.2017г.
Решение № 323 от 14.09.2017г.
Решение № 322 от 14.09.2017г.
Решение № 321 от 14.09.2017г.
Решение № 320 от 14.09.2017г.

05.09.2017г.

Решение № 319 от 04.09.2017г.
Решение № 318 от 04.09.2017г.

21.06.2017г.

Решение № 317 от 15.06.2017г.
Решение № 316 от 15.06.2017г.
Решение № 315 от 15.06.2017г.
Решение № 314 от 15.06.2017г.
Решение № 313 от 15.06.2017г.
Решение № 312 от 15.06.2017г.
Решение № 311 от 15.06.2017г.
Решение № 310 от 15.06.2017г.
Решение № 309 от 15.06.2017г.
Решение № 308 от 15.06.2017г.
Решение № 307 от 15.06.2017г.
Решение № 306 от 15.06.2017г.
Решение № 305 от 15.06.2017г.
Решение № 304 от 15.06.2017г.
Решение № 303 от 15.06.2017г.
Решение № 302 от 15.06.2017г.
Решение № 301 от 15.06.2017г.
Решение № 300 от 15.06.2017г.
Решение № 299 от 15.06.2017г.
Решение № 298 от 15.06.2017г.
Решение № 297 от 15.06.2017г.
Решение № 296 от 15.06.2017г.

20.04.2017г.

Решение № 285 от 20.04.2017год.
Решение № 286 от 20.04.2017год.
Решение № 287 от 20.04.2017год.
Решение № 288 от 20.04.2017год.
Решение № 289 от 20.04.2017год.
Решение №290 от 20.04.2017год.
Решение № 291 от 20.04.2017год.
Решение № 292 от 20.04.2017год.
Решение № 293 от 20.04.2017год.
Решение № 294 от 20.04.2017год.
Решение № 295 от 20.04.2017год.


23.03.2017г.

Решение № 284 от 16.03.2017г.
Решение № 283 от 16.03.2017г.
Решение № 282 от 16.03.2017г.
Решение № 281 от 16.03.2017г.
Решение № 280 от 16.03.2017г.
Решение № 279 от 16.03.2017г.
Решение № 278 от 16.03.2017г.
Решение № 277 от 16.03.2017г.
Решение № 276 от 16.03.2017г.
Решение № 275 от 16.03.2017г.
Решение № 274 от 16.03.2017г.
Решение № 273 от 16.03.2017г.
Решение № 272 от 16.03.2017г.
Решение № 271 от 16.03.2017г.
Решение № 270 от 16.03.2017г.
Решение № 269 от 16.03.2017г.

Решение № 268 от 16.03.2017г.
Решение № 267 от 16.03.2017г.
Решение № 266 от 16.03.2017г.
Решение № 265 от 16.03.2017г.
Решение № 264 от 16.03.2017г.
Решение № 263 от 16.03.2017г.
Решение № 262 от 16.03.2017г.
Решение № 261 от 16.03.2017г.
Решение № 260 от 16.03.2017г.
Решение № 259 от 16.03.2017г.

14.02.2017г.


Решение № 258 от 13.02.2017г.
Решение № 257 от 13.02.2017г.

26.01.2017г.

Решение № 256 от 19.01.2017г.
Решение № 255 от 19.01.2017г.
Решение № 254 от 19.01.2017г.
Решение № 253 от 19.01.2017г.
Решение № 252 от 19.01.2017г.
Решение № 251 от 19.01.2017г.
Решение № 250 от 19.01.2017г.
Решение № 249 от 19.01.2017г.
Решение № 248 от 19.01.2017г.
Решение № 247 от 19.01.2017г.
Решение № 246 от 19.01.2017г.
Решение № 245 от 19.01.2017г.
Решение № 244 от 19.01.2017г.
Решение № 243 от 19.01.2017г.
Решение № 242 от 19.01.2017г.
Решение № 241 от 19.01.2017г.
Решение № 240 от 19.01.2017г.
Решение № 239 от 19.01.2017г.
Решение № 238 от 19.01.2017г.
Решение № 237 от 19.01.2017г.

22.12.2016г.
Решение № 236 от 15.12.2016г.
Решение № 235 от 15.12.2016г.
Решение № 234 от 15.12.2016г.
Решение № 233 от 15.12.2016г.
Решение № 232 от 15.12.2016г.
Решение № 231 от 15.12.2016г.
Решение № 230 от 15.12.2016г.
Решение № 229 от 15.12.2016г.
Решение № 228 от 15.12.2016г.
Решение № 227 от 15.12.2016г.
Решение № 226 от 15.12.2016г.
Решение № 225 от 15.12.2016г.
Решение № 224 от 15.12.2016г.
Решение № 223 от 15.12.2016г.
Решение № 222 от 15.12.2016г.
Решение № 221 от 15.12.2016г.
Решение № 220 от 15.12.2016г.
Решение № 219 от 15.12.2016г.
Решение № 218 от 15.12.2016г.
Решение № 217 от 15.12.2016г.
Решение № 216 от 15.12.2016г.

22.11.2016г.
Решение № 215 от 17.11.2016г.
Решение № 214 от 17.11.2016г.
Решение № 213 от 17.11.2016г.
Решение № 212 от 17.11.2016г.
Решение № 211 от 17.11.2016г.
Решение № 210 от 17.11.2016г.

17.10.2016г.
Решение № 209 от 13.10.2016г.
Решение № 208 от 13.10.2016г.
Решение № 207 от 13.10.2016г.
Решение № 206 от 13.10.2016г.
Решение № 205 от 13.10.2016г.
Решение № 204 от 13.10.2016г.
Решение № 203 от 13.10.2016г.
Решение № 202 от 13.10.2016г.
Решение № 201 от 13.10.2016г.
Решение № 200 от 13.10.2016г.

21.09.2016г.

Решение № 199 от 21.09.2016г.
Решение № 198 от 21.09.2016г.
Решение № 197 от 21.09.2016г.
Решение № 196 от 21.09.2016г.

Решение № 195 от 21.09.2016г.
Решение № 194 от 21.09.2016г.
Решение № 193 от 21.09.2016г.
Решение № 192 от 21.09.2016г.
Решение № 191 от 21.09.2016г.
Решение № 190 от 21.09.2016г.
Решение № 189 от 21.09.2016г.
Решение № 188 от 21.09.2016г.
Решение № 187 от 21.09.2016г.
Решение № 186 от 21.09.2016г.

22.08.2016г.
Решение № 185 от 18.08.2016г.
Решение № 184 от 18.08.2016г.
Решение № 183 от 18.08.2016г.
Решение № 182 от 18.08.2016г.
Решение № 181 от 18.08.2016г.
Решение № 180 от 18.08.2016г.
Решение № 179 от 18.08.2016г.
Решение № 178 от 18.08.2016г.
Решение № 177 от 18.08.2016г.
Решение № 176 от 18.08.2016г.

28.07.2016г.
Решение № 175 от 21.07.2016г.
Решение № 174 от 21.07.2016г.
Решение № 173 от 21.07.2016г.
Решение № 172 от 21.07.2016г.
Решение № 171 от 21.07.2016г.
Решение № 170 от 21.07.2016г.
Решение № 169 от 21.07.2016г.
Решение № 168 от 21.07.2016г.
Решение № 167 от 21.07.2016г.
Решение № 166 от 21.07.2016г.
Решение № 165 от 21.07.2016г.
Решение № 164 от 21.07.2016г.
Решение № 163 от 21.07.2016г.
Решение № 162 от 21.07.2016г.
Решение № 161 от 21.07.2016г.
Решение № 160 от 21.07.2016г.
Решение № 159 от 21.07.2016г.
Решение № 158 от 21.07.2016г.
Решение № 157 от 21.07.2016г.
Решение № 156 от 21.07.2016г.
Решение № 155 от 21.07.2016г.
Решение № 154 от 21.07.2016г.
Решение № 153 от 21.07.2016г.

21.06.2016г.
Решение № 152 от 15.06.2016г.
Решение № 151 от 15.06.2016г.
Решение № 150 от 15.06.2016г.
Решение № 149 от 15.06.2016г.
Решение № 148 от 15.06.2016г.
Решение № 147 от 15.06.2016г.
Решение № 146 от 15.06.2016г.
Решение № 145 от 15.06.2016г.
Решение № 144 от 15.06.2016г.
Решение № 143 от 15.06.2016г.
Решение № 142 от 15.06.2016г.
Решение № 141 от 15.06.2016г.
Решение № 140 от 15.06.2016г.

15.06.2016г.
Решение № 139 от 13.06.2016год.

26.05.2016г.
09.05.2016год.
28.04.2016год.
 
 
21.01.2016год.
 
10.12.2015год.
Решение 31 от 10.12.2015год.
Решение 30 от 10.12.2015год.
Решение 29 от 10.12.2015год.
Решение 28 от 10.12.2015год.
Решение 27 от 10.12.2015год.
Решение 26 от 10.12.2015год.
Решение 25 от 10.12.2015год.
Решение 24 от 10.12.2015год.
Решение 23 от 10.12.2015год.
Решение 22 от 10.12.2015год.
Решение 21 от 10.12.2015год.
Решение 20 от 10.12.2015год.
Решение 19 от 10.12.2015год.
Решение 18 от 10.12.2015год.
Решение 17 от 10.12.2015год.
Решение 16 от 10.12.2015год.
Решение 15 от 10.12.2015год.
Решение 14 от 10.12.2015год.
Решение 13 от 10.12.2015год.
Решение 12 от 10.12.2015год.
Решение 11 от 10.12.2015год.
Решение 10 от 10.12.2015год.
Решение 9 от 10.12.2015год.

19.11.2015год.
Решение 8 от 19.11.2015год.
Решение 7 от 19.11.2015год.
Решение 6 от 19.11.2015год.
Решение 5 от 19.11.2015год.
Решение 4 от 19.11.2015год.
Решение 3 от 19.11.2015год.
Списък на членове на постоянни комисии

04.11.2015год.
Решение 1 от 04.11.2015год.
Решение 2 от 04.11.2015год.

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"