Състав

Дата на публикуване: 03.10.2012 06:32

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛОСЛАВ ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023 г. 

 

 1. АНАТОЛИ ДИЯНОВ АПОСТОЛОВ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“);

 2. АНЕЛИЯ ЮЛИЯНОВА ЙОНКОВА (ПП „ГЕРБ“);

 3. ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЕВА ХРИСТОВА (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 4. ВЕСЕЛИН СВЕТЛИНОВ ЦОНЕВ (ПП „ГЕРБ“);

 5. ДАНИЕЛА МИХАЛЕВА ЙОРДАНОВА (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 6. ДОБРИ ПАВЛОВ ДОБРЕВ (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ);

 7. ИВАН ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 8. ИВАНА АПОСТОЛОВА НИКОЛОВА („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 9. КОСТАДИН ПЕТЕВ ПЕТРОВ (ПП „ГЕРБ“);

 10. НЕДЯЛКО АТАНАСОВ ЛИБЧЕВ (Земеделски съюз „Александър Стамболийски“);

 11. ПАВЕЛ ПЕТРОВ КОЛЕВ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 12. ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 13. САВА КОНСТАНТИНОВ САВОВ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ);

 14. СВЕТЛА БОЙЧЕВА МАРИНОВА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ);

 15. СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 16. СИМЕОН ИВАНОВ ИВАНОВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

 17. ЯВОР АТАНАСОВ РАШЕВ („ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение);

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта