20.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕОбщинска администрация Белослав съобщава на регистрираните пчелари на територията на Община Белослав, че на 26 и 27.07.2015 г. от 19.30 ч. до 07.00 ч. ще...


16.07.2015
Държавни игри на спортистите от малките селища

За пореден път шахматистите на клуб „Гебедже” се завърнаха с отличия от финалите на 20-те юбилейни Държавни игри на спортистите от малките селища. Надпреварата се...


07.07.2015
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕОбщина Белослав обявява на гражданите, че могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъци, както и на предложения за подобрения на политиката...


06.07.2015
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ За пътна безопасност на децата през лятната ваканция - 2015 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ За пътна безопасност на децата през лятната ваканция - 2015 г.Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на...


17.06.2015
свободно работно място за длъжността „Главен експерт – еколог”

О Б Я В АОбщина Белослав обявява свободно работно място за длъжността „Главен експерт – еколог” в Дирекция „ Инфраструктура и инвестиционна политика”.Условия за заемане...


15.06.2015
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОКАНА

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВПОКАНАВ изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза...


 
За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • Обща цел: Постигане на прозрачност и достъпност до общинските административни дейности и процеси, и подобряване на механизмите за ефективен граждански контрол върху дейността на общинските администрации.
  • Специфични цели:
    • Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за работата на общинска администрация и създаване на условия за участие на гражданите при вземане на решения на местно ниво.
    • Създаване на ефективен механизъм за контрол върху предоставянето на административни услуги за постигане на прозрачност и достъпност на дейността на администрацията.
    • Постигане на ефективен граждански контрол върху дейността на администрацията за превенция и противодействие на корупцията на местно ниво.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1.1.Анализ и проучване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от предоставяната информация за работата и дейността на общинска администрация.

1.2.Създаване на база данни на административните услуги.

1.3.Създаване на електронни регистри и обновяване на информационните системи.

1.4.Проучване на българския и европейския опит за ефективен граждански контрол върху работата на общинска администрация и установяване на партньорство с местните власти при вземане на решения на. местно ниво.

2.1.Разработване на електронна базирана система за достъп до процеса на извършване на общински административни услуги.

2.2.Разработка и поддръжка на електронни портали на общините.

2.3. Внедряване на интегрирана система за създаване и визуализация на информация 2.4.Провеждане на обучение на общинските служители.

2.5. Информационно осигуряване на гражданите и бизнеса за организацията и структурата на общинската администрация .

3.1. Управление и отчитане на проекта.

3.2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури

3.3. Дейности за информация и публичност. 
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
пн вт ср чт пт сб нд
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя