Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
Отчети за 2019 год.

⇒ Отчет към 30 септември 2019 - публикувано на 14.10.2019г.
⇒ Отчет към 31 август 2019 - публикувано на 11.09.2019г.

⇒ Отчет към 31 юли 2019 - публикувано на 14.08.2019г.

⇒ Тримесечни отчети  към 30 юни 2019 - публикувано на 29.07.2019г.


⇒ Отчет към 30 юни 2019 - публикувано на 12.07.2019г.


⇒ Отчет към 31 май 2019 - публикувано на 14.05.2019г.


Отчет към 30 април 2019 - публикувано на 14.05.2019г.


Тримесечни отчети  към 31 март 2019 - публикувано на 30.04.2019г.


Отчет към 31 март 2019 -
 публикувано на 09.04.2019г.Отчет към 28 февруари 2019 - публикувано на 18.03.2019г.


Отчет към 31 януари 2019 - публикувано на 07.02.2019г.
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата