*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Инициативи 2018

04.05.2018г. 
---------------------------------------------------------------------

Продължаване на кампанията ,,Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетни и непълнолетни’’ по училищата на територията на общината. Учениците бяха запознати с действията и мерките на Закона за БППМН от секретаря Теодора Георгиева на МКБППМН при община Белослав.  Бяха раздадени брошури ,, Познавам ли закона?’’ и съвместно Б. Младенов - Инспектор детска педагогическа стая /ИДПС/  при 4-РУ-Белослав-Аврен  от сектор ,,Детска престъпност’’ също запозна учениците с  техните права и задължения!

На всички ученици пожелахме ползотворна предстояща  лятна ваканция с  малко противообществени прояви.


04.05.2018г. 
---------------------------------------------------------------------

На 04.05.2018 г. МБППМН при община Белослав и ИПСД към 4-РУ-Белослав-Аврен, организираха среща с ученици от 12 клас, представиха статистика за ,,Войната по пътищата’’ с Беседа и Видеоклипи приветстваха всички зрелостници за успешно положени изпити на предстоящите матури.

С пожелания за един  красив незабравим и успешен абитуриентски бал и голямо внимание от тяхна страна за предотвратяване на инциденти по пътищата!

Справка за ПТП (с пострадали, загинали и ранени) по области и видове населени места при ограничение

 24.04.2018


УЧЕНИЦИ ОТ БЕЛОСЛАВ СЕ СРЕЩНАХА С ПОТОМЪК НА ЕДИН ОТ БОТЕВИТЕ ЧЕТНИЦИ

Образователният спектакъл "Епопеята на Освобождението" бе представен пред ученици от град Белослав от режисьора Искрен Красимиров, който е потомък на един от Ботевите четници. Авторът на проекта "НЕзабравимата България" гостува на 23 април 2018 в читалище „Съзнание -1926” гр.Белослав по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Белослав.


12.04.2018

Здравословно хранене


11.04.2018

26.03.2018

12.03.2018

"НЕ МЕ ТОРМОЗИ, А МЕ ПРЕГЪРНИ"

"ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА"

И тази година във връзка с отбелязването на Световния ден срещу тормоза в училище и Международни ден на прегръдката местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните в община Белослав и със съдействие от училищните ръководства. Проведе проучване с цел "Да спрем тормоза в училище" под мотото "Не ме
тормози, а ме прегърни", кампанията се проведе сред учениците във връзка с училищния тормоз. В проучването участваха ученици от IV клас, V клас, VIII клас и X клас.

Поради влошената метеорологична обстановка, занятията на училищата бяха преустановени. Кампанията не се проведе по график, както е по традиция последната сряда на
месец февруари. На 05.03.2018 г., в рамките на един учебен час, на учениците бе предложена анкетна карта във връзка с Тормоза и насилието сред подрастващите. Децата бяха
помолени честно и спокойно да отбелязват отговорите си върху листа. Беше им обяснено, че проучването е анонимно и резултатите от него ще помогнат за справяне с проблема.
Във връзка с международния ден на прегръдката на децата бяха раздадени хартиени сърчица с мотото на кампанията "Не ме тормози, а ме прегърни", които те залепиха на
картонени розови фланелки и написаха своето послание за свят без тормоз. МКБППМН се отправи към децата с думите:

Хората, които искат да Ви прегърнат в обятията си - самите те желаят да изпитат чувството на сигурност, комфорт и любов. А прегръдките ни съпътстват през целия живот. Ние
прегръщаме приятели и роднини по време на срещи, след раздяла, прегръщаме се помежду си за да изразим радост и благодарност един към друг.
Нека го правим по често!
Анкетна карта Розова фланелка

Резултати АНКЕТНИ КАРТИ 
 
 

Снимки


Снимки2
29.01.2018г.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата