*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Заповеди

13.10.2017г.24.03.2017г.
Във връзка с постъпило в общинска администрация – Белослав, писмо с вх..№ 3202-14/21.03.2017г. от РИОСВ-Варна, и Заповед № РД-131/20.02.2017г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2017г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и земеделските земи , Кмета на община Белослав издава Заповед № 194/23.03.2017г. за определяне на пожароопасен сезон в селскостопанските, горските, крайпътните, градски зони и защитени територии – изключително държавна собственост за времето от 01.04.2017 до 31.10.2017г.  и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и земеделските земи, Ви уведомяваме,съгласно чл.40 и чл.41 от Закона за опазване на околната среда.

При нарушаване на заповедта, на нарушителите ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в размер от 200 лв. до 500 000 лв.


10.01.2017г.

Заповед № РД48-1/10.01.2017г. на министерстъра на земеделието и храните, относно забрана на лова на птици .


16.10.2016г.

Заповед № 731/13.10.2016г. на кмета на община Белослав за определяне местата в/извън регулация на територията на община Белослав за следните видове услуги:

НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"