*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
08-09-2015

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет„Текущи ремонти в община Белослав, включващи ремонт на клуб в кв.”Изгрев”, гр.Белослав”, ремонт на чешма в с.Разделна и ремонт на тротоарни настилки в гр.Белослав”.

 

Покана: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045731

 

Документация

Документация 1

Документация 2

 

Разяснения

 

Протокол

 

30.10.2015год.

 

Договор /архивирано във rar формат/

Плащане

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата