*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
07-08-14
07.08.2014г.- Публична покана по реда н аглава 8а от ЗОП с предмет ,,Изготвяне на работен проект за разширяване на сградата на ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”

30.09.2014год.


Протокол и заповед към публична покана - 07-08-14


Сканиран документ1
Сканиран документ2
Сканиран документ3

Публичната покана е публикувана в АОП под № 9032540
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9032540

Документи

Техническа Спецификация

Заповед, Условия за участие в процедурата


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата