*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
14-07-2014

14.07.2014год.
Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет “Приготвяне на храна за лицата, ползващи социални услуги”. Публикувана в АОП под № 9031946, http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031946

Документи


Заповед, условия и технически изисквания

24.07.2014год.

Протокол към Публична покана за приготвяне на храна на лицата ползващи социални услуги

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата