*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Бюджет и отчети

03.01.2018г. 
Община Белослав, в изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2018г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината .

Обсъждането ще се проведе на 12 януари 2018 г. от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


27.11.2017г.
Амортизационна политика 2017г.


28.02.2017г.
Формули за разпределение на бюджета във функция "Образование" за 2017г. 27.01.2017г.
Бюджет 201730.12.2016г.
Покана за обществено обсъждане на проекто-бюджет 2017


Материали за публично обсъждане на бюджет 2017


Счетоводна политика на Община Белослав за 2016г.Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белослав -
актуализирана на 17.11.2016г.В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация и решение № 214/25.03.2016г. на Министерски съвет на Република България, относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни,  Община Белослав предоставя Отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2015г.

07.07.2016год.Годишен Финансов Отчет 2015


29.02.2016г.  Формули за разпределение на бюджет Функция "Образование" 2016г.

19.11.2015г.    ПОКАНА
       В изпълнение на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2016г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни –общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината.
         Обсъждането ще се проведе на 30 ноември 2015 г. от 13:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав.
Презентация за публично обсъждане на бюджет 2016


09.09.2014год.  Отчет 31.08.2014год.

08.08.2014год. 
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата
"Часът на Земята 2017"