Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини

🧘🏻‍♀️🔆🧘🏼‍♂️Очакваме Ви на 24.07.2018 г. от 17:15 ч. на Стадион “Димитър Ватев” в гр. Белослав , където желаещите ще се потопят в древното учение. 🧘🏻‍♀️🔆🧘🏼‍♂️
19.07.2018

Днес се навършват 181 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.
18.07.2018
Той е роден в подбалканското градче Карлово на 18 юли. Много млад прекрачва прага на манастира и става Дякон Игнатий. След като напуска божията обител той стига в Белград, където Георги Раковски подготвя млади мъже в Първата българска легия. Там той се откроява от всички с изключителните си физически и интелектуални умения. Прескача най-успешно тренировъчната яма, всички са възхитени от лъвския му скок и започват да го наричат Левски. Васил Иванов Кунчев става един от идеолозите на българската национална революция. Велико негово дело е създаването на Вътрешната революционна организация. Историята разказва как той преминава през всяко българско селище,...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
11.07.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми жители на община Белослав,   Техническият проблем, който затрудняваше работата на общинска администрация е отстранен. Вече е възможно да бъдат извършвани плащания по местни данъци и такса битови отпадъци, както и да се извършват услуги и издават документи по местни данъци и такси.   Общинска администрация – Белослав  

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ХОРОТЕКА В БЕЛОСЛАВ!
11.07.2018

ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на бюджета на община Белослав за 2017г.
09.07.2018
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ покана   В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2017г. Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни – кмета на Община Белослав, общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията...

❗❗❗ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ❗❗❗
05.07.2018
Уважаеми жители на община Белослав, Във връзка с възникнал технически проблем, Ви уведомяваме, че до отстраняването му няма да е възможно да бъдат извършвани плащания по местни данъци и такса битови отпадъци, както и да се извършват услуги и издават документи по местни данъци и такси. Предприети са необходимите действия и мерки, възникналия проблем да бъде отстранен в най-кратки срокове, в резултат на което ще бъдете уведомени незабавно! Благодарим за проявеното разбиране! Общинска администрация – Белослав

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата