В изпълнение на Заповеди № РД-01-247/01.05.2020 година и № РД-01-249/03.05.2020 на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед № 285/04.05.2020 г. на кмета на община Белослав. Attachments area

Дата на публикуване: 04.05.2020 11:05


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта