ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


04.07.2024
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПОКАНА В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2023г. Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани...

28.06.2024
П О К А Н А В изпълнение на чл.62, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Белослав организира публично обсъждане на проект на общински Годишен план за развитие на социалните услуги за 2025 г.Материали по публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Белослав: www.beloslav.org в секция „Новини“.Обсъждането ще се проведе на 04 юли 2024 г. от 10:00 часа в Конферентната зала на...

24.06.2024
Проведе се международна партньорска среща в гр. Неапол (Република Италия), организирана от НПО „Синерджи“, Неапол, Италия (EN SOCIETA COOPERATIVASOCIALESINERGIEAR.L.- Napoli Italy)., с цел обмен на добри практики, в изпълнение на международен проект със заглавие „Споделяне на устойчиви решения за зелени подходи в градска среда“ /№ 101089457/ по Програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV), съгласно утвърдена програма върху следните теми: “Системи от дървесни видове“...


19.06.2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАДА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА, В СЪБОТА НА 22.06.2024 ГОДИНА, ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО ГРОБИЩНИЯТ ПАРК В ГРАД БЕЛОСЛАВ И СЕЛО СТРАШИМИРОВО ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:ТРЪГВАНЕ ОТ: КВ.”МЛАДОСТ” ГР.БЕЛОСЛАВ : 8.00 Ч., 8.30 Ч. СПИРКА ОБЩИНАТА – 8.05 Ч.; 8.35 Ч. СПИРКА ЦЪРКВАТА – 8.10 Ч.; 8.40 Ч. ГРОБИЩНИЯ...

06.06.2024
СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА, уведомява избирателите, които искат да упражнят своя вот в изборите за Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., че секция №7 , намираща се в гр.Белослав, ДГ»Първи юни» в кв.»Младост» - І етаж, е определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателите, отговарящи на горните условия могат да...