*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
17-11-2014
Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 „Укрепване на скат над ОДЗ „Първи юни” - филиал, гр. Белослав”.

Поканата е публикувана на страницата на АОП по № 9036114;
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036114Техническо задание


Количествена сметка

Заповед 849 от 17.11.2014год09.12.2014год.
Протокол за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите по "Укрепване на скат над ОДЗ "Първи юни"" от 09.12.2014год.


Поканата е публикувана под номер  17-11-2014
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата