Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи

Конни състезания
16.10.2018

Програма за 21.10.2018год.
16.10.2018

Предстоящи информационни дни по стартирал прием по процедура BG06RDNP001-19.103 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“
09.10.2018
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на информационни дни във връзка с текущ прием в...

ЕКИПЪТ НА МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОСЛАВ И АВРЕН.
05.10.2018
В началото на месеца се проведоха два поредни информационни дни в общините Белослав и Аврен по обявен прием в ИСУН, по Оперативна програма „Иновации и...

05.10.2018 г. - СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА
05.10.2018
Под мотото “Щастливи и усмихнати” в инициативата се включиха всички училища и детски градини на територията на общината. Ученици и деца организираха много забавни игри,...

Поздрав от кмета на община Белослав по случай Международен ден на учителя.
05.10.2018

Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата